Zondag a.s. in De Regenboog



Kerkdienst 19 augustus 2018, aanvang 10.00 uur
Bijzonderheden POR-zomerdienst
Voorganger ds. Nico de Lange, predikant van wijkgemeente Noord
Organist Gerard Baak
Lezingen Jesaja 35 : 1-10 en Marcus 7 : 31-37
Liturgische kleur groen
Naam van de zondag Elfde zondag van de zomer


Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie het Weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).

Orde van Dienst Weekbericht Kerkdienst beluisteren
Bloemengroeten

De bloemen voor zondag 4 juni zijn verzorgd door Anneke Laarman en Wil Meijer.