"De Oase" Meerzicht

Zondag a.s.


Kerkdienst Zondag 16 juni 2019, aanvang 10.30 uur
Oecumenische viering in de Genesarethkerk
Voorgangers ds. Carina Kapteyn en een pastor vanuit de Genesarethkerk
Liturgische kleur groen
Naam van de zondag Trinitatis

Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie het Weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).