Zondag a.s.Kerkdienst 22 oktober 2017, aanvang 10.00 uur
Voorganger mw. Wil Bettenhaussen-Baak
Organist Arie Vooijs
Lezingen Jesaja 48 : 12-21 en Mattheüs 22 : 1-14
Liturgische kleur groen
Naam van de zondag 5e zondag van de herfst


Meer informatie over deze viering en andere activiteiten van onze wijkgemeente zie de Orde van Dienst en het weekbericht (vanaf vrijdag voorafgaande aan deze zondag).

Orde van Dienst Weekbericht Kerkdienst beluisteren
Bloemengroeten

De bloemen voor zondag 4 juni zijn verzorgd door Anneke Laarman en Wil Meijer.