Over ons


De Oase is onderdeel van de Protestantse Gemeente Zoetermeer (PGZ) en geeft in de wijk Meerzicht gestalte aan de kerk van Jezus Christus. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn, waarbinnen een ieder, lid of niet-lid, ruimte wordt geboden om zijn of haar eigen plaats te ontdekken.
  • in de relatie met God
  • in de gemeenschap van de kerk en
  • in de dienst aan de samenleving

De gemeente biedt in haar kerkdiensten en activiteiten de gelegenheid:
  • om het heil dat God ons geeft gezamenlijk te vieren
  • om eigen geloof en geloofsbeleving met anderen te delen
  • en om zich samen met anderen in te zetten voor onderlinge gemeenschap en dienst aan de samenleving

De Oase-gemeente zoekt de samenwerking met andere gelovigen. Het is in deze verbondenheid dat er een convenant gesloten is met de katholieke Genesarethkerk. Een aantal keer per jaar vieren wij een gezamenlijke oecumenische dienst.