Van Aanloopcentrum naar De Oase


De Oase aan het Kerkenbos zit in een deel van een gymzalencomplex, dat in 1999 gekocht is van de gemeente Zoetermeer. Het andere deel is nog steeds als gymzaal in gebruik. Daarmee is de kerkelijke gemeente terug waar ze is begonnen. Op deze pagina wat meer over deze historie.

Start in het Aanloopcentrum

Die beide zalen hebben in de toen jonge wijk Meerzicht al eerder dienst gedaan als kerkelijk onderkomen voor hervormden, gereformeerden en rooms-katholieken. En wel van begin 1972 tot september 1976. Eén van de zalen was nog niet met allerlei toestellen uitgerust, dat oogde wat vriendelijker. Het complex heette toen het Aanloopcentrum, een wijkvoorziening voor de jonge stadswijk Meerzicht, gebouwd in 1970-1974. De eerste bewoners vestigden zich hier in voorjaar 1971.

Het wijkcentrum Meerzicht

In het oecumenische denken van die tijd (eind jaren zestig vorige eeuw), besloten de drie kerkgenootschappen (RK, NH en GK) om geen eigen kerkgebouwen te stichten, maar onderdak te zoeken in het multifunctionele wijkcentrum, waarin naast de kerkgenootschappen ook bibliotheek, kinderdagverblijf en overige sociaal culturele voorzieningen onderdak vonden. Een grote congres- annex kerkzaal met 430 tot 500 zitplaatsen en een kleinere bovenzaal van 220 tot 250 stoelen en tal van kleinere lokalen boden voldoende ruimte voor dit religieuze warenhuis.

Van wijkcentrum naar eigen kerkelijk centrum De Oase

Door veranderde inzichten van de gemeente Zoetermeer op welzijnsaccommodaties en doorgevoerde bezuinigingen was er geen goede exploitatie voor dit centrum meer mogelijk. Dat werd begin 2001 verkocht en gesloopt ten behoeve van een complex seniorenappartementen.
Onze kerkgemeenschap moest daarom naar ander onderdak uitkijken. De gemeente Zoetermeer had inmiddels een deel van het gymzalen­complex aan het Kerkenbos 'over'. De koop was - medio 1999 - snel gesloten. Mede met behulp van vele honderden uren vrijwilligersinzet is dit ingericht als kerkelijk centrum en ook bouwkundig afgesplitst en geïsoleerd van het andere deel van het complex.
Begin 2000 vond de feestelijke ingebruikneming plaats.

Kerkramen

Nadat de wijkgemeente in 2000 het nieuwe kerkelijk centrum betrokken had, is men gaan kijken of het mogelijk was om in de bestaande ramen glas-in-loodramen te plaatsen. Daarvoor heeft men contact gezocht met verschillende glasbedrijven en ontwerpers in de omgeving. Een van die contacten was met de Zoetermeerse kunstenaar Jan Groeneveld.

Geïnspireerd door de naam van het kerkelijk centrum maakte hij een ontwerp voor een doorlopend verhaal over de tocht van het volk Israël, uit Egypte, door de woestijn naar het beloofde land. Onderweg vond men rust en veiligheid in de oase.
Na ampel beraad besloot de toenmalige kerkenraad in december 2003 om een poging te wagen dit veelomvattende en kleurrijke ontwerp te realiseren. Niet verwachtend dat binnen een jaar niet alleen de benodigde fondsen bijeengebracht waren maar de ramen ook daadwerkelijk geplaatst konden worden. In september 2004 vond de officiële onthulling plaats.

In 2006 verscheen bij Boekencentrum Uitgevers het boek over de kerkramen: Oase in beeld.

De afbeeldingen bovenaan deze pagina zijn de schetsen van de ramen, gemaakt door Jan Groeneveld.