Oecumene


De Oase onderhoudt nauwe contacten met het vicariaat Genesareth van de H. Nicolaasparochie. Die samenwerking is in januari 2007 vastgelegd in een convenant, met een looptijd van drie jaar, dat sindsdien iedere drie jaar is verlengd.
Jaarlijks wordt een aantal gezamenlijke kerkdiensten gehouden.

 

Onze wijkgemeente en het vicariaat Genesareth van de H. Nicolaasparochie vormen in Meerzicht twee geloofsgemeenschappen die in toenemende mate zijn gaan samenwerken. De samenwerking manifesteert zich in een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals het Open Huis, de gezamenlijke inzet voor de Voedselbank en voor de Klavervier-maaltijden.

Convenant

In januari 2007 is de samenwerking tussen deze twee geloofsgemeenschappen vastgelegd in een convenant, met een looptijd van drie jaar, dat sindsdien iedere drie jaar is verlengd. De partners hebben een overleggroep gevormd onder de naam Oecumenisch Overleg Meerzicht (OOM).

Gemeenschappelijke vieringen

Op drie zondagen in het jaar zijn er gemeenschappelijke vieringen en ook op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond.