P.O.R.


Deze afkorting geeft het samenwerkingsverband aan tussen de wijkgemeenten Pelgrimskerk (Dorp) – Oase (Meerzicht) en Regenboog (Rokkeveen) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

De samenwerking vindt geleidelijk plaats en krijgt in 2016 de vorm van “combinatie van wijkgemeenten”. Daarbij blijven de 3 wijkgemeenten zelfstandig maar werken zo veel mogelijk samen, zowel bij de beroepskrachten als bij de vrijwilligers.

Samen drie

Eindverslag bestuurlijk samengaan Pelgrimskerk, Oase en Regenboog bespreekversie januari 2019
Rapport Samen Drie (P.O.R.)