Een Oase van ruimte en inhoud


Wat een bijzondere avonden waren het: drie thema-avonden gevuld met geloofsgesprek tussen de verschillende generaties die de Oase bevolken. In totaal hebben een kleine 50 personen meegedaan. Door middel van thematische erediensten hebben ook andere gemeenteleden kennis kunnen nemen van de hoofdlijnen van dit gesprek. Indrukwekkend waren het onderlinge vertrouwen en de open sfeer waarin met elkaar gesproken werd.

Er zaten een aantal opvallende thema’s in de gesprekken. Waar de eerste generatie in de Oase vooral hecht aan de ‘open kerk’ als plaats van ontmoeting en naar elkaar omzien, daar stellen volgende generaties op een nieuwe manier de vraag naar de geloofsinhoud: wat geloven we nu eigenlijk in de Oase en wat is daarvan het nut en de betekenis voor je gewone leven? Daarnaast is er bij alle generaties verlangen naar meer vrijheid in liturgische vormgeving en meer actualisatie in de verkondiging. Een derde thema is dat jongere generaties zich alleen bij het kerkenwerk laten betrekken, als de taak helder is en de tijdsinvestering te overzien. Het ambt heeft voor hen geen betekenis in zichzelf. Dat heeft ook consequenties voor de manier waarop we het pastoraat in de toekomst kunnen gaan aanpakken.

Hieronder zijn verslagen te downloaden van de afzonderlijke gespreksavonden. Ook vindt u het rapport van de interimpredikant, dat mede gebaseerd is op de resultaten van deze avonden.

Verslag eerste themagespreksavond
Verslag tweede themagespreksavond
Verslag derde themagespreksavond
Eindrapportage interimpredikant Oase

Veel dank aan allen die hebben meegewerkt om vorm te geven aan het geloofsgesprek tussen de generaties in de Oase!

Leo Oosterom
interimpredikant