Een Doopdienst in De Oase


De geboorte van een kind is een blijde gebeurtenis. Wanneer u als ouder uw kind wilt laten dopen, dan kunt u, zolang er nog geen eigen predikant is, hiervoor contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente. Samen met u wordt gekeken wanneer uw kindje gedoopt kan worden. Wij vinden het belangrijk dat binnen het kader van onze liturgie, de dienst aansluit bij uw wensen en beleving.
Ook de doop van volwassenen is mogelijk.