Financiële steun


Als lid van de Protestantse Gemeente Zoetermeer geeft u financiële ondersteuning u via Actie Kerkbalans. Een gedeelte van uw bijdrage wordt afgedragen aan de Protestantse Kerk Nederland. Met het andere gedeelte ondersteunt u het kerkelijk werk van de Protestantse Gemeente Zoetermeer in het algemeen en de wijkgemeente De Oase in het bijzonder.
Ook met uw bijdrage via collecte tijdens kerkdiensten wordt het kerkelijk werk in onze gemeente gefinancierd.

Het is ook mogelijk De Oase direct te steunen door een gift over te maken op de wijkkas van De Oase: rekeningnummer NL75INGB0007229923. Wanneer u een specifieke bestemming heeft voor uw gift, kunt u dat ook aangeven, bijvoorbeeld eredienst, pastoraat, bloemengroet etc.

Wanneer u de wijkdiaconie wilt ondersteunen, kunt u uw gift ook direct storten op de rekening van de diaconie: NL66RABO0373712901