Nalatenschap


Wie iets wil nalaten aan de Protestantse wijkgemeente De Oase of aan de Protestantse Gemeente Zoetermeer moet een testament laten maken. Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan uw (wijk)gemeente, de plaatselijke diaconie of Kerk in Actie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.
Als u overweegt De Oase in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Wijkraad van Kerkrentmeesters, kerkrentmeestervandeoase@gmail.com.