Een Trouwdienst in De Oase


Aan een huwelijk gaat heel wat voorbereiding vooraf. Dit geldt ook wanneer u uw huwelijk in de kerk wilt laten inzegenen. Daarvoor is het nodig dat u minimaal zes weken van te voren een verzoek om een kerkelijke trouwdienst indient bij de scriba.
Wanneer het bruidspaar of een van de partners geen lid is van De Oase, maar ingeschreven staat bij een andere protestantse gemeente of een R.K.-parochie, is de minimumtermijn zelfs tien weken van te voren. Deze langere periode is nodig om van de ‘andere’ kerkenraad of R.K.-parochie op tijd instemming te krijgen.

In De Oase wordt geen onderscheid gemaakt tussen huwelijken tussen man en vrouw of tussen verbintenissen van mensen van gelijk geslacht.

Voor een persoonlijke invulling van uw trouwdienst neemt u uiteraard contact op met een predikant. Ook hier geldt dat er binnen de liturgie ruimte is voor een persoonlijke invulling van de dienst.
De predikant en/of scriba zal ook de verdere gang van zaken rondom de huwelijksvoltrekking in de kerk met u bespreken.

Het bruidspaar mag een voorstel doen voor welk doel de collecte wordt gehouden. Wordt geen doel genoemd, dan wordt de opbrengst bestemd voor het diaconale werk van onze gemeente.

Voor een trouwviering in ons kerkelijk centrum wordt van leden van de kerkelijke gemeenschap een vergoeding gevraagd van € 346,- (prijspeil 2015 met jaarlijkse indexatie. U krijgt hiervoor een nota toegezonden.