Vieringen


In het kerkelijk centrum De Oase wordt zondags één dienst gehouden, die als regel begint om 10.00 uur. Drie maal per jaar draagt de dienst het karakter van een jongerendienst en twee maal per jaar vieren we een dienst samen met de prot. chr. prinses Amalia-basisschool in onze wijk.

Tijdens de kerkdiensten is er is een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool is er kindernevendienst. Voor jongeren in de leeftijd 12 t/m 18 jaar is er iedere tweede zondag van de maand tienerdienst. De jongeren gaan dan naar hun eigen ruimte.
Na afloop van de dienst is koffie en voor de kinderen limonade verkrijgbaar en kan even worden nagepraat.

Avondmaalsviering

Ongeveer vijf keer per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Alle vieringen zijn opengesteld voor doopleden. Dit betekent dat ook kinderen deelnemen aan het avondmaal. Ook leden van andere kerken zijn van harte welkom.

Oecumenische diensten

Driemaal per jaar wordt samen met de Rooms-katholieke gemeenschap van de Genesarethkerk in Meerzicht een oecumenische dienst gehouden en wel in de week van het gebed voor de eenheid (3e zondag in januari), op de zondag na Pinksteren en rond de Vredesweek in september. Deze diensten worden wisselend in de Genesarethkerk en in De Oase gehouden en beginnen om 10.30 uur!
De vieringen op Goede Vrijdag en Oudejaarsavond worden ook oecumenisch gevierd.
Iedere eerste woensdag van de maand wordt in het woonservicecentrum Albrandswaard een oecumenische viering gehouden. Aanvang 19.00 uur.

Faciliteiten
Het kerkgebouw is goed toegankelijk en voorzien van een toilet voor minder validen en rolstoelgebruikers.
De kerkzaal is voorzien van een ringleiding.
Alle kerkdiensten kunnen gelijktijdig via internet meegeluisterd worden en blijven daarna nog drie maanden beschikbaar. Uitzendingen van rouw- en trouwdiensten zijn wel gelijktijdig te beluisteren, maar blijven daarna in overleg met de nabestaanden voor een beperkte tijd beschikbaar. Ook kunt u kiezen voor een besloten toegang.